sustainnovate.today

Build

Wij staan klaar om organisaties te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Onze diensten zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij hun reis naar een duurzame toekomst.

Onze focus ligt op Innovation Excellence, waarbij we organisaties helpen om hun innovatieproces te verbeteren en te versnellen. We werken samen met organisaties om nieuwe, duurzame business modellen te ontwikkelen en te implementeren, waarbij we ons richten op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door onze aanpak kunnen we organisaties helpen om hun impact op het milieu te verminderen, sociale veranderingen teweeg te brengen en economische voorspoed te bevorderen.

Coaching van individuen


Bij Sustainnovate.today geloven we dat duurzame innovatie en verandering begint bij het individu. Daarom bieden wij coaching aan voor de sustainnovator, waarbij we ons richten op het versterken van persoonlijke vaardigheden en het vergroten van de impact op de duurzaamheidsagenda. Doordat sustainnovators vaak met grote onzekerheid opereren, richt onze coaching zich onder andere op “Effectuation”. Effectuation is eennset principes gebruikt door succesvolle ondernemers en dat is gericht op het creëren van Effect / Gevolg in plaats van op Oorzaak. Gericht is op zelfmanagement en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

Training van teams

Het leveren van nieuwe producten, diensten en business modellen onder hoge druk
en onzekerheid vergt al veel van innovatieteams en hun onderlinge dynamiek.
Wanneer dat om producten, diensten en business modellen voor duurzaamheid
gaat, komt daar een laag complexiteit bij; moreel en juridisch. Bijv. heb je in een
sustainnovation team, en haar omgeving, vaak een mix van pragmatisten en idealisten. Daarmee omgaan is een grote uitdaging. Daarom bieden wij training en coaching voor teams aan, waarbij we ons richten op verschillende vormen van High Performing Teams inclusief zelf-sturende teams met een Teal-cultuur. Door teams te begeleiden en te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling, creëren we een omgeving waarin duurzame innovatie kan gedijen.

Consulting & programma-ontwikkeling voor organisaties

Onze consulting en program development diensten zijn gericht op het ondersteunen van organisaties en ecosystemen in hun zoektocht naar duurzame innovatie. Onze expertise stelt ons in staat om sustainable innovation programs te ontwikkelen en uit te voeren, waardoor we organisaties kunnen helpen bij het ontwikkelen van duurzame bedrijfsmodellen en het opzetten van innovatie-ecosystemen. We zijn ervan overtuigd dat innovatie de sleutel is tot het oplossen van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan, en we streven ernaar om organisaties te helpen deze uitdagingen aan te gaan.

We zijn er trots op dat we organisaties kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. We bieden begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen. Door onze ervaring en kennis te delen, helpen we organisaties om hun potentieel te maximaliseren en de stap te maken van incremental naar radical innovation.